Esperantistoj en la Varsovia Geto

En la historio de pereigado de judoj ofte elstare menciiĝas la Geto, kiun kreis la germanaj nazioj ekde la somero de 1940 meze de la pola ĉefurbo Varsovio. La bazaj faktoj pri tio, kiel la nazioj unue per mizerigo kaj malsatmortigo, poste per sistema murdado ekstermis la plej multajn judojn en Pollando, iĝis intertempe konataj dank‘ al multaj libroj kaj sciencaj studoj, aperintaj en pluraj lingvoj. Continuer la lecture de Esperantistoj en la Varsovia Geto

Forpasis Eduardo Vivancos

La 30-an de decembro 2020 forpasis Eduardo Vivancos en Toronto, urbo en kiu li loĝis ekde 1954. Li aĝis 100 jaroj. Plurfoje li aperis en Militrakonto. Ekzemple en teksto pri Senŝtatano, kie oni rakontis lian agadon kiel ĉefredaktoron de tiu esperantlingva organo de Junul-Anarkista Internacio. Ankaŭ en 2019, okaze de SAT-kongreso en lia naskiĝurbo, ni prezentis aron da programeroj pri la hispana milito (1936-39), en kiuj oni homaĝis lin diversmaniere. Ripozu pace.

Bildo: https://eo.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Vivancos

Sennacieca Revuo flegas historiajn temojn

Ĵus aperis la volumo Sennacieca Revuo 2020, kiu inkluzivas aron da prihistoriaj artikoloj. Interalie: “Tragedio de anarkia bolŝevisto” memore al la centjariĝo de la Ĉina Komunista Partio en 2021, de LI Danyang kaj LIU Jian, elĉinigita de Chielismo Wang Tianyi; “50-a datreveno de la Hispana Revolucio”, prelego farita de Eduardo Vivancos dum la SAT-kongreso okazinta en Sant Cugat del Valles (Barcelono) en julio 1986; “Albanio : la sola eŭropa lando sen antisemitismo”, de Tomasz Kamusella. tradukita de Bardhyl Adem Selimi; “Atestanto de la armea urbo Hiroŝimo”, de HORI Jasuo; “Historia studo pri la japana politiko pri lingvoj”, de MIYAZAWA Naoto; “Persona bilanco pri Germana Demokrata Respubliko”, de Detlev Blanke; “La laborista komponanto de la esperantismo”, de Georgo Lagranĝ’; kaj “Sennacieca Asocio Tutmonda : daŭripova renkontiĝejo por malsamideaj aktivuloj el la laborista Esperanto-movado”, de Vinko Markovo.

Militrakonto ankaŭ en naciaj revuoj

Lastatempe aperis pluraj tekstoj de Militrakonto en paperaj revuoj. La bulteno de Itala Esperanto-Federacio (L’Esperanto) publikigis la artikolon De Dachau ĝis Placo Fontano pri Mario Candotto (vidu la foton).
Dume, la bulteno de Hispana Esperanto-Federacio aperigis Ekzile en Meksiko pri la hispanaj rifuĝintoj de la tiea milito. Pasintjare aperis en La Revuo Orienta, la organo de Japana Esperanto-Instituto Sur la ruinoj de Japanio: MIYAMOTO Masao. Se vi emas republikigi iun de niaj tekstoj ne hezitu kontakti nin.

Peterburga Biblioteka Flugfolio – Петербургская Библиотечная Летучка

La Peterburga Biblioteko estas privata projekto de Anatolo Sidorov kiu kolektas kopiojn de verkoj ligitaj al Esperanto aŭ verkitaj de esperantistoj, eldonitaj ekde la 1890-a jaro ĝis nun. Ĝi disponigas multajn rarajn dokumentojn kiel Adresaro de la personoj, kiuj ricevas la Gazeton « Esperantisto » aŭ la « Bibliotekon de la lingvo Esperanto » (1895) aŭ Libro por tendarano, SEJT-18 en Tiĥvin (1976). La ciferecitaj eldonaĵoj (bedaŭrinde sen fontindiko) troviĝas ĉe la iniciatinto, ĉe la Ŝtata Biblioteko de Peterburgo aŭ ĉe aliaj konservejoj. La volumoj (ĉu pdf-ciferecitaj ĉu en versio word-ocr) estas rekte elŝuteblaj de la retejo de Rusia Esperantista-Unio : http://reu.ru/paghoj/pbf.html

Esperanto & Internationalism

La 15-an de decembro 2020, Zamenhofa Tago, la teamo de la Universitato St. Andrews malfermis sian retejon. Ĝi entenas informojn pri la membroj de la esplorprojekto, ilian sciencan agadon kaj publikaĵojn. Ĝi krome proponas blogon kun multaj interesaj eroj el la nekonata esperanto-historio. Estonte ĝi ankaŭ ofertos historian atlason de la esperantistoj.

 

Bildo : el la projekto de la bjalistoka esperanto-societo por la Zamenhofa naskiĝtago (https://espero.bialystok.pl/eo/)

Militpoemoj de Kalocsay

En sia retejo, la tradukisto A. Z. Formann aperigis propran tradukon al la angla kaj deklamadon en ambaŭ lingvoj de du primilitaj poemoj de la fama beletristo Kálmán Kalocsay (1891-1976). Verkita dummilite la poemciklo Tra la ŝtormo aperis en la festlibro Ora Duopo : Jubilea libro pri Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay (Budapeŝto, 1966).

Aŭskultu kaj legu !

“En ĉi murdepoko” (Murder Age)
https://www.youtube.com/watch?v=DGMNLUFL75E&t=7s

“Al kaptita amiko” (To a Friend in a POW Camp)
https://www.youtube.com/watch?v=ty1VYXyJfm4

Bildo

La portreton de Kalocsay fotis János Eifert en 1971 por Hungara Vivo.

Ni piedpremu faŝismon

Ĝis la mezo de aprilo 2021 viziteblas en Barcelono ampleksa ekspozicio pri la Komisarejo pri Propagando de la kataluna registaro dum la hispana milito (1936-1939). Respondecas Ester Boquera, kiu verkis por Militrakonto la tekston prie Propagandi la Respublikon. La ekspozicio enhavas tutan sekcion pri la esperanta agado kadre de tiu komisarejo. Sekve multaj amaskomunikiloj menciis Esperanton en siaj novaĵoj, ofte montrante la faman afiŝon Kion vi faras por eviti tion?, kiu ankaŭ montriĝas en la ekspozicio.

Praktiko de Kosmopolitismo : la ekzemplo de Esperanto (1919-1939)

Prelego de Dr. Malte  König, gastesploristo de la Gerda Henkel Fondumo  ĉe la Freie Universität Berlin, la 18-an de novembro 2020 (16:00-18:00), spektebla rete. La prelego estas parto de la seminario pri nuntempa historio de Prof. Nolte kaj Prof. Janz.
Dr. König estas fakulo pri internaciaj rilatoj en la unua parto de la 20-a jarcento kaj disvolvas aktuale projekton pri “Konflikto inter Mondcivitanoj, Eŭropeistoj kaj Naciistoj  (1919-1939)”.

Forpasis Antonio Marco Botella

La 4-an de novembro 2020 forpasis Antonio Marco Botella en Zaragozo, urbo en kiu li loĝis ekde 1949. Li aĝis 99 jaroj. Plurfoje li aperis en Militrakonto. Ekzemple en teksto pri la ekzilo en Afriko post la hispana milito (1936-1939), kie oni rezencis libron de li verkita pri siaj memoraĵoj tiurilate. Ankaŭ pasintjare, okaze de la okdekjariĝo de la fino de la hispana milito, ni elstarigis intervjuon al li aperintan en hispana ĵurnalo. Ripozu pace.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search