Aperis Festlibro por Ulrich Lins

Okaze de lia datreveno aperis impona festlibro honore al nia kolego Ulrich Lins longjara esploranto pri la historio de la movado specife en la periodo de la totalismaj reĝimoj. La kontribuojn kunmetis Gotoo Hitosi (Tohoku Universitato), José Antonio Vergara (Universidad San Sebastian, Patagonio, Ĉilio) kaj Goro Christoph Kimura (Sophia Universitato, Tokyo). Eldonis Mondial, New York. En la kolekto abundas interesaj artikoloj rilate nian temon !

Renkonto en Lisbono

Marĝene al la UK en Lisbono renkontiĝis neformale la 1-an de Aŭgusto 2018 grupeto por pridiskuti la ontajn laborojn de la esplorprojekto Militrakonto. Partoprenis Javier Alcalde, Toño del Barrio, Pascal Dubourg Glatigny, István Ertl, Geoffrey Greatrex, Kalle Kniivilä, Ulrich Lins kaj Bernhard Tuider. Pli malfrue atingis Lisbonon ankaŭ Zorana Sokolovska, kiu studas la historion de Esperanto-movado en Svislando. Okazis fruktodonaj interŝanĝoj.

 

Foto kredito  : © Luca Galuzzi

The Heritage and Legacy of Zamenhof, POLIN, Varsovio, 2017

Konferenco, Varsovio, Polin, 13-15/12/2017

Zamenhof as a linguist and a man of letter

Ewa Geller (University of Warsaw): “L.L. Zamenhof’s linguistic exploration of Yiddish and the YIVO-Standard”

Christer Kiselman (Uppsala University): “Zamenhof’s Yiddish grammar and his Universal Language”

Davide Astori (University of Parma): “Children’s literacy: Esperanto and Ivrit in comparison”

Viola Beckmann (Humboldt University Berlin): “World literature for a scattered people: Literatura Mondo magazine and the importance of literature for the development of Esperanto”

Liliana Ruth Feierstein Humboldt University Berlin/ Center for Jewish Studies Berlin – Brandenburg)

Zamenhof as a philosopher 

Liliana Ruth Feierstein (Humboldt University Berlin/ Center for Jewish Studies Berlin – Brandenburg): “The Green Star: Esperanto or the History of a Jewish Language-Utopia”

Esther Schor (Princeton University): “L. L. Zamenhof: Revisionist of Covenantal Judaism”

Agnieszka Jagodzinska (University of Wrocław): “Ludwik Zamenhof and his response to the <<Jewish Question>>”

Nicola Reggiani (University of Parma): “Zamenhof and the dream of a universal language: the ancient/traditional roots”

José Antonio del Barrio (Fundación Esperanto): “How the Declaration of Homaranism came to be published in Madrid”

Federico Gobbo (University of Amsterdam/ University of Torino): “Is it possible for all people to speak the same language? The story of Ludwik Zamenhof and Esperanto”

Zamenhof’s heritage and legacy: yesterday, today and tomorrow

Javier Alcalde (COSMOS, Scuola Normale Superiore, Florence): “The Esperanto Movement and Pacifism in Zamenhof’s time: a special relationship”

Ulrich Lins (Bonn): “Is Esperanto still a dangerous language?”

Federico Gobbo (University of Amsterdam/ University of Torino): “Zamenhof’s humanitarianism and Esperanto: what remains in the Esperanto community of practice today?”

Bernhard Tuider (Esperanto Museum of the Austrian National Library): “Ludwik Zamenhof in the Esperanto Museum in Vienna”

Lothar Quinkenstein (Adam-Mickiewicz-University in Poznań): “Names, narrations, memories”

 

Crédits : Edoardo Nannotti, 2012, CC-BY-SA-3.0

Simpozio ĉe Pola Instituto, Romo, 2017

Simpozio, Romo, Italio, 11/12/2017

Fabrizio Angelo Pennacchietti
La Zamenhofoj antaŭ L.L. Zamenhof
Gli Zamenhof prima di L. Zamenhof

Davide Astori
La socipolitika engaĝiĝo de Zamenhof
L’impegno sociale e politico di Zamenhof

Nicola Reggiani
Esperanto kaj la ideo de universala (artefarita) lingvo
L’esperanto e l’idea di lingua universale (artificiale)

Bernhard Tuider
Historio kaj tutmonda disvastiĝo de Esperanto
Storia e diffusione mondiale dell’esperanto

Javier Alcalde
Politikaj aspektoj en la historio de la Esperanto movado
Aspetti politici nella storia del Movimento

Carlo Minnaja
Monda literaturo en esperanto, esperanta literaturo en la mondo
Letteratura mondiale in esperanto, letteratura esperanto nel mondo

Alicja Sakaguchi
Kriterioj por konstrui internaciajn planlingvojn
Criteri per costruire lingue pianificate internazionali

Ilona Koutny
Esperanto: de la lingvoplano de Zamenhof ĝis natura lingvo
Esperanto: dalla pianificazione di lingua di Zamenhof sino a lingua  naturale

Ida Stria
Vivanta lingvo. Ĉu ekzistas unueca bildo de la mondo de Esperanti-
stoj? Lingua viva. Esiste una rappresentazione unica del mondo degli esperantisti?

Federico Gobbo
Cent jarojn poste: la Zamenhofa filozofio kaj Esperanto
Cent’anni dopo: la filosofia di Zamenhof e l’esperanto

KUNLABORAS

Eldona teamo

Pascal DUBOURG GLATIGNY

Estas esploristo ĉe Franca Nacia Esplorcentro (CNRS, UMR 8560). Arthistoriisto li delonge prilaboras la limojn inter scienco, tekniko kaj arto kun speciala atento al plur- kaj transkulturaj kuntekstoj. Li interesiĝas pri la paraleleco de intelektaj kaj kulturaj identecoj. Laste aperis Art beyond borders : artistic exchanges in communist Europe (1945-1989), kunredaktita de Jérôme Bazin kaj Piotr Piotrowski (Budapeŝto, Central European University Press, 2016).

István ERTL

István Ertl estas fakulo pri esperanta literaturo, nun tradukisto che la Eŭropa Revizora Kortumo (Luksemburgo). Redaktoro de Beletra Almanako (Novjorko) kaj universitata preleganto pri Esperanto-literaturo ĉe Universitato Adam Mickiewicz (Poznano).

Catherine GOUSSEFF

Historiistino ĉe Franca nacia Esplorcentro (CNRS) ŝi estas direktorino de Centre Marc Bloch en Berlino. Fakulino pri historio de migradoj kaj popoltranslokigoj en Sovetio kaj Orienta Eŭropo, specife en la stalinista periodo. Ŝi ankaŭ interesiĝas pri homa memoro lige al la landlima evoluo dum kaj postmondmilita. De ŝi laste aperis Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920—1939 годы) – Moskvo, 2014 kaj Echanger les peuples : le déplacement des minorités aux confins polono-soviétiques (1944-1947), Parizo, 2015.

Kontribuantoj

Javier ALCALDE

Instruas internaciajn rilatojn ĉe Universitat Autònoma de Barcelona. Interalie, li esploris pri malarmado, sociaj movadoj, pacismo kaj la historio de la Esperanto-movado. Kadre de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino li gvidis kursojn pri lingva justeco kaj pri solidareca agado kun rifuĝintoj. Laste aperis Antaŭ jarcento. Esperanto kaj la unua mondmilito, kunredaktita de José Salguero (Parizo, SAT-EFK, 2018).

Carlo MINNAJA

Profesoro pri analitiko ĉe la Universitato de Padova kaj pri Aplikata Matematiko ĉe la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino, fakulo pri apliko de matematiko al la sciencoj de la lingvaĵo. Kulturpremio de la itala ĉefministro. En la esperanta kampo, direktoro de la Itala Esperanto-Instituto (1967-1977), membro de la Akademio de Esperanto (ekde 1973) kaj de la Akademio Literatura de Esperanto, verkinto de deko da libroj (ĉefas la granda itala-esperanta vortaro kaj, kun Giorgio Silfer, Historio de la Esperanta Literaturo, 2015), tradukinto el la itala kaj el italaj dialektoj (ĉefas La Princo de Machiavelli, 2006), multjara kunlaboranto de Literatura Foiro kaj de aliaj revuoj.

Militrakonto

Le thème principal du carnet est la vision transnationale de la seconde guerre mondiale, examinée à travers les récits personnels et la littérature. Il regroupe les recherches émergentes d’un collectif international qui se donne pour but de collecter et d’étudier tant les témoignages contemporains que la construction littéraire postérieure. Comme observatoire, ce groupe s’est assigné la production rédigée dans la langue espéranto, un corpus jusqu’alors inconnu de la recherche sur ce thème. Ce choix se fonde sur le souhait d’examiner la spécificité des regards hors des cadres nationaux et des visions impériales. Le corpus est composé d’une grande diversité de textes, certains de grande qualité littéraire, d’autres simples témoignages, publiés ou inédits, écrits par des auteurs originaires des cinq continents.

The blog’s main theme is transnational perceptions of World War II, examined through personal accounts and literature. It gathers together breaking research by an international group whose aim is to collect and study both contemporary testimonies and later literary treatments. As a means of studying this phenomenon the group has decided to focus on work produced in the language of Esperanto, a body of work hitherto unknown to researchers on this topic. This choice is based on a desire to investigate the distinctness of perspectives beyond national institutions and imperial visions. The corpus comprises a large variety of texts, some of great literary merit, others simple testimonies, both published and unpublished, written by authors that come from all five continents.

Un regard transnational sur la seconde guerre mondiale. A transnational look at World War II.