The Heritage and Legacy of Zamenhof, POLIN, Varsovio, 2017

Konferenco, Varsovio, Polin, 13-15/12/2017

Zamenhof as a linguist and a man of letter

Ewa Geller (University of Warsaw): “L.L. Zamenhof’s linguistic exploration of Yiddish and the YIVO-Standard”

Christer Kiselman (Uppsala University): “Zamenhof’s Yiddish grammar and his Universal Language”

Davide Astori (University of Parma): “Children’s literacy: Esperanto and Ivrit in comparison”

Viola Beckmann (Humboldt University Berlin): “World literature for a scattered people: Literatura Mondo magazine and the importance of literature for the development of Esperanto”

Liliana Ruth Feierstein Humboldt University Berlin/ Center for Jewish Studies Berlin – Brandenburg)

Zamenhof as a philosopher 

Liliana Ruth Feierstein (Humboldt University Berlin/ Center for Jewish Studies Berlin – Brandenburg): “The Green Star: Esperanto or the History of a Jewish Language-Utopia”

Esther Schor (Princeton University): “L. L. Zamenhof: Revisionist of Covenantal Judaism”

Agnieszka Jagodzinska (University of Wrocław): “Ludwik Zamenhof and his response to the <<Jewish Question>>”

Nicola Reggiani (University of Parma): “Zamenhof and the dream of a universal language: the ancient/traditional roots”

José Antonio del Barrio (Fundación Esperanto): “How the Declaration of Homaranism came to be published in Madrid”

Federico Gobbo (University of Amsterdam/ University of Torino): “Is it possible for all people to speak the same language? The story of Ludwik Zamenhof and Esperanto”

Zamenhof’s heritage and legacy: yesterday, today and tomorrow

Javier Alcalde (COSMOS, Scuola Normale Superiore, Florence): “The Esperanto Movement and Pacifism in Zamenhof’s time: a special relationship”

Ulrich Lins (Bonn): “Is Esperanto still a dangerous language?”

Federico Gobbo (University of Amsterdam/ University of Torino): “Zamenhof’s humanitarianism and Esperanto: what remains in the Esperanto community of practice today?”

Bernhard Tuider (Esperanto Museum of the Austrian National Library): “Ludwik Zamenhof in the Esperanto Museum in Vienna”

Lothar Quinkenstein (Adam-Mickiewicz-University in Poznań): “Names, narrations, memories”

 

Crédits : Edoardo Nannotti, 2012, CC-BY-SA-3.0

Simpozio ĉe Pola Instituto, Romo, 2017

Simpozio, Romo, Italio, 11/12/2017

Fabrizio Angelo Pennacchietti
La Zamenhofoj antaŭ L.L. Zamenhof
Gli Zamenhof prima di L. Zamenhof

Davide Astori
La socipolitika engaĝiĝo de Zamenhof
L’impegno sociale e politico di Zamenhof

Nicola Reggiani
Esperanto kaj la ideo de universala (artefarita) lingvo
L’esperanto e l’idea di lingua universale (artificiale)

Bernhard Tuider
Historio kaj tutmonda disvastiĝo de Esperanto
Storia e diffusione mondiale dell’esperanto

Javier Alcalde
Politikaj aspektoj en la historio de la Esperanto movado
Aspetti politici nella storia del Movimento

Carlo Minnaja
Monda literaturo en esperanto, esperanta literaturo en la mondo
Letteratura mondiale in esperanto, letteratura esperanto nel mondo

Alicja Sakaguchi
Kriterioj por konstrui internaciajn planlingvojn
Criteri per costruire lingue pianificate internazionali

Ilona Koutny
Esperanto: de la lingvoplano de Zamenhof ĝis natura lingvo
Esperanto: dalla pianificazione di lingua di Zamenhof sino a lingua  naturale

Ida Stria
Vivanta lingvo. Ĉu ekzistas unueca bildo de la mondo de Esperanti-
stoj? Lingua viva. Esiste una rappresentazione unica del mondo degli esperantisti?

Federico Gobbo
Cent jarojn poste: la Zamenhofa filozofio kaj Esperanto
Cent’anni dopo: la filosofia di Zamenhof e l’esperanto

Rakontu samideano !

Rakontu samideano, Dansk Esperanto-Forlag, Åbyhøj, 1966.

La verko estas senpretenda kolekto de movadaj anekdotoj kompilitaj de Lorenz Friis (1904-1985). La plejmulto de la kontribuintoj, grandparte simplaj movadanoj sen verkistaj aspiroj, restas anonimaj aŭ malfacile identigeblaj. Nomoj de la aŭtoroj sekvas la indikojn de la enhavtabelo.

Continuer la lecture de Rakontu samideano !

Homoj kaj riveroj

Johan Hammond Rosbach (1921-2004)

En Homoj kaj riveroj, KOKO, Kopenhago, 1957 : «La rusa kanto», 71-77 ; «Riveroj», 78-96; «Bravulino», 104-117; «Bildo rompiĝis», 118-120.

«La morto de inĝeniero Besko», Nica Literatura Revuo, 5, 6, 1960, 215-216.

Johan Hammond Rosbach estas norvega lingvo-instruisto, fekunda esperanto verkisto. Li lernis esperanton en la jaro 1938 kaj dum la germana okupacio komenciĝinta en aprilo 1940 li laboris du jarojn en minejo kaj pro nekonata kaŭzo spertis enkarcerigon en koncentrejo. Post la milito, li fariĝis instruisto ĉe la gimnazio de Sarpsborg en suda Norvegio, longe engaĝis sin por instruo de esperanto kaj aktivis en la movado. Li verkis kaj publikigis pli ol cent rakontojn en esperanto. En sia maljuneco li ankaŭ aperigis kelkajn verkojn en la norvega, specife etimologiajn. Spronas lian inspiron  ofte personaj travivaĵoj. Continuer la lecture de Homoj kaj riveroj

Kiel akvo de l’ rivero

Raymond Schwartz (1894-1973)

(Tonkin 1977) ; (Tonkin et Fettes 1996 : 122‑145) ; (Soros 2001 : 144‑156)

Bibliografio

Soros T. – Masquerade: dancing around death in Nazi-occupied Hungary, Arcade Pub., New York, 2001

Tonkin H. – Esperanto and international language problems: a research bibliography, Esperantic Studies Foundation, Washington, 1977

Tonkin H. et Fettes M. – Esperanto studies: an overview, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, Netherlands, 1996.

 

Morte danĝera maskerado

Estis en marto 1944. La germanoj okupaciis Hungarion. Theodor Schwartz aŭ, kiel li nomis sin ekde 1936, Tivadar Soros (1893–1968), juda advokato en Budapeŝto, klopodas klarigi al sia bopatrino la minacantan danĝeron. Ŝi ne volas kredi: “Oni ne povas murdi senkulpajn homojn… Tio estas eĉ en la Biblio.”

Continuer la lecture de Morte danĝera maskerado

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search