Militrakonto – Po polsku

Blog jest ponadnarodowym punktem widzenia  wyobrażeń o II wojnie światowej, widzianej poprzez osobiste relacje i literaturę. Gromadzimy tutaj materiały z  badań międzynarodowej grupy, której celem jest zebranie i zbadanie zarówno współczesnych świadectw, jak i późniejszych opisów literackich. W celu zbadania tego zjawiska grupa postanowiła skupić się na pracy wytworzonej w języku esperanto, pracy nieznanej dotychczas badaczom zajmującym się tym tematem. Wybór ten opiera się na chęci zbadania odrębności perspektyw poza instytucjami narodowymi i imperialnymi wizjami. W skład zbioru materiałów, na którym opierają się badacze, wchodzą różnorodne teksty; niektóre z nich są dziełami literackimi, inne – prostymi świadectwami publikowanymi, jak i niepublikowanymi, napisanymi przez autorów pochodzących ze wszystkich kontynentów.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search