Militrakonto – Magyarul

A „Militrakonto” blog személyes történetek és irodalmi művek útján vizsgálja, hogyan alakul a második világháború határok nélküli percepciója. Egy helyen olvashatók itt különböző nemzetiségű munkatársaink aktuális kutatási eredményei, akik nemcsak kortárs tanúvallomásokat, hanem később született irodalmi termékeket is gyűjtenek és tanulmányoznak. Kiindulási pontként csoportunk az eszperantó nyelven létező korpuszt választotta, amelyet a tudományos kutatás mindmáig elhanyagolt. Választásunk abból a törekvésből adódik, hogy rávilágítsunk a nemzeti határokon és az imperializmus világnézeti korlátain túli megközelítések sajátosságaira. A korpusz igen eltérő jellegű szövegekből áll, vannak köztük míves irodalmi művek és egyszerű tanúságtételek egyaránt, egyes szövegek megjelentek, mások nem, szerzőik öt világrészről származnak.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search