Militrakonto – Esperanto

Militrakonto pristudas la transnacian percepton de la Dua Mondmilito pere de personaj rakontoj kaj beletraĵoj.  Ĝi kunigas la aktualajn esplorojn de internacia kunlaborantaro, kiu celas kolekti kaj studi ne nur la tiutempajn atestojn sed ankaŭ la postan beletran produktadon. Kiel observopunkton la grupo elektis la korpuson en la lingvo Esperanto, ĝis nun neglektatan de la universitata esploro. Tiu elekto baziĝas sur la deziro prilumi la specifecon de aliroj kiuj situas preter la naciaj limoj kaj la imperiismaj mondvidoj. La korpuso konsistas el tre diversspecaj tekstoj, iuj pintaj beletraĵoj kaj aliaj simplaj atestoj, publikigitaj aŭ ne, verkitaj de aŭtoroj el la kvin kontinentoj.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search