Militrakonto – Català

El tema principal del bloc és la perspectiva transnacional de la Segona Guerra Mundial, examinada mitjançant històries personals i obres literàries. Recull la recerca actual d’un col·lectiu internacional d’investigadors, amb l’objectiu de recopilar i analitzar tant relats contemporanis com posteriors construccions literàries. Com a observatori, el grup estudia la producció escrita en l’idioma esperanto, un corpus fins ara desconegut a la investigació sobre aquest tema. Aquesta elecció es basa en el desig d’examinar l’especificitat de les mirades fora dels marcs nacionals i de les visions imperials. El corpus està format per una àmplia varietat de textos, alguns de gran qualitat literària, altres simples testimonis, tant publicats com inèdits, escrits per autors dels cinc continents.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search