Militrakonto – Afrikaans

Die hooftema van die webjoernaal is transnasionale opvattings van die Tweede Wêreldoorlog in  persoonlike getuienis en letterkunde. Die bronne word deur ’n internasionale groep versamel met die doel om tydgenootlike getuienisse sowel as latere literêre verwerkings daarvan bymekaar te maak en albei hierdie bronne te bestudeer. Ten einde ’n studie van hierdie fenomeen te maak, het die groep besluit om op werk wat in Esperanto geskryf is, te fokus, want hierdie geskrifte was tot nou toe nie aan navorsers oor die onderwerp bekend nie. Hierdie besluit berus op die behoefte om te konsentreer op die besondere aard van beskouings wat nie aan nasionale instansies en imperial denkbeelde gekoppel is nie. Die groot versameling bronne bestaan uit gepubliseerde en ongepubliseerde geskrifte van skrywers van al vyf kontinente, waarvan sommige van besondere literêre waarde is, terwyl ander eenvoudige getuienisse bevat. 

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search