Archives de catégorie : Novaĵoj

Aperis Festlibro por Ulrich Lins

Okaze de lia datreveno aperis impona festlibro honore al nia kolego Ulrich Lins longjara esploranto pri la historio de la movado specife en la periodo de la totalismaj reĝimoj. La kontribuojn kunmetis Gotoo Hitosi (Tohoku Universitato), José Antonio Vergara (Universidad San Sebastian, Patagonio, Ĉilio) kaj Goro Christoph Kimura (Sophia Universitato, Tokyo). Eldonis Mondial, New York. En la kolekto abundas interesaj artikoloj rilate nian temon !

Renkonto en Lisbono

Marĝene al la UK en Lisbono renkontiĝis neformale la 1-an de Aŭgusto 2018 grupeto por pridiskuti la ontajn laborojn de la esplorprojekto Militrakonto. Partoprenis Javier Alcalde, Toño del Barrio, Pascal Dubourg Glatigny, István Ertl, Geoffrey Greatrex, Kalle Kniivilä, Ulrich Lins kaj Bernhard Tuider. Pli malfrue atingis Lisbonon ankaŭ Zorana Sokolovska, kiu studas la historion de Esperanto-movado en Svislando. Okazis fruktodonaj interŝanĝoj.

 

Foto kredito  : © Luca Galuzzi

The Heritage and Legacy of Zamenhof, POLIN, Varsovio, 2017

Konferenco, Varsovio, Polin, 13-15/12/2017

Zamenhof as a linguist and a man of letter

Ewa Geller (University of Warsaw): “L.L. Zamenhof’s linguistic exploration of Yiddish and the YIVO-Standard”

Christer Kiselman (Uppsala University): “Zamenhof’s Yiddish grammar and his Universal Language”

Davide Astori (University of Parma): “Children’s literacy: Esperanto and Ivrit in comparison”

Viola Beckmann (Humboldt University Berlin): “World literature for a scattered people: Literatura Mondo magazine and the importance of literature for the development of Esperanto”

Liliana Ruth Feierstein Humboldt University Berlin/ Center for Jewish Studies Berlin – Brandenburg)

Zamenhof as a philosopher 

Liliana Ruth Feierstein (Humboldt University Berlin/ Center for Jewish Studies Berlin – Brandenburg): “The Green Star: Esperanto or the History of a Jewish Language-Utopia”

Esther Schor (Princeton University): “L. L. Zamenhof: Revisionist of Covenantal Judaism”

Agnieszka Jagodzinska (University of Wrocław): “Ludwik Zamenhof and his response to the <<Jewish Question>>”

Nicola Reggiani (University of Parma): “Zamenhof and the dream of a universal language: the ancient/traditional roots”

José Antonio del Barrio (Fundación Esperanto): “How the Declaration of Homaranism came to be published in Madrid”

Federico Gobbo (University of Amsterdam/ University of Torino): “Is it possible for all people to speak the same language? The story of Ludwik Zamenhof and Esperanto”

Zamenhof’s heritage and legacy: yesterday, today and tomorrow

Javier Alcalde (COSMOS, Scuola Normale Superiore, Florence): “The Esperanto Movement and Pacifism in Zamenhof’s time: a special relationship”

Ulrich Lins (Bonn): “Is Esperanto still a dangerous language?”

Federico Gobbo (University of Amsterdam/ University of Torino): “Zamenhof’s humanitarianism and Esperanto: what remains in the Esperanto community of practice today?”

Bernhard Tuider (Esperanto Museum of the Austrian National Library): “Ludwik Zamenhof in the Esperanto Museum in Vienna”

Lothar Quinkenstein (Adam-Mickiewicz-University in Poznań): “Names, narrations, memories”

 

Crédits : Edoardo Nannotti, 2012, CC-BY-SA-3.0

Simpozio ĉe Pola Instituto, Romo, 2017

Simpozio, Romo, Italio, 11/12/2017

Fabrizio Angelo Pennacchietti
La Zamenhofoj antaŭ L.L. Zamenhof
Gli Zamenhof prima di L. Zamenhof

Davide Astori
La socipolitika engaĝiĝo de Zamenhof
L’impegno sociale e politico di Zamenhof

Nicola Reggiani
Esperanto kaj la ideo de universala (artefarita) lingvo
L’esperanto e l’idea di lingua universale (artificiale)

Bernhard Tuider
Historio kaj tutmonda disvastiĝo de Esperanto
Storia e diffusione mondiale dell’esperanto

Javier Alcalde
Politikaj aspektoj en la historio de la Esperanto movado
Aspetti politici nella storia del Movimento

Carlo Minnaja
Monda literaturo en esperanto, esperanta literaturo en la mondo
Letteratura mondiale in esperanto, letteratura esperanto nel mondo

Alicja Sakaguchi
Kriterioj por konstrui internaciajn planlingvojn
Criteri per costruire lingue pianificate internazionali

Ilona Koutny
Esperanto: de la lingvoplano de Zamenhof ĝis natura lingvo
Esperanto: dalla pianificazione di lingua di Zamenhof sino a lingua  naturale

Ida Stria
Vivanta lingvo. Ĉu ekzistas unueca bildo de la mondo de Esperanti-
stoj? Lingua viva. Esiste una rappresentazione unica del mondo degli esperantisti?

Federico Gobbo
Cent jarojn poste: la Zamenhofa filozofio kaj Esperanto
Cent’anni dopo: la filosofia di Zamenhof e l’esperanto