Archives de catégorie : Novaĵoj

Sennacieca Revuo flegas historiajn temojn

Ĵus aperis la volumo Sennacieca Revuo 2020, kiu inkluzivas aron da prihistoriaj artikoloj. Interalie: “Tragedio de anarkia bolŝevisto” memore al la centjariĝo de la Ĉina Komunista Partio en 2021, de LI Danyang kaj LIU Jian, elĉinigita de Chielismo Wang Tianyi; “50-a datreveno de la Hispana Revolucio”, prelego farita de Eduardo Vivancos dum la SAT-kongreso okazinta en Sant Cugat del Valles (Barcelono) en julio 1986; “Albanio : la sola eŭropa lando sen antisemitismo”, de Tomasz Kamusella. tradukita de Bardhyl Adem Selimi; “Atestanto de la armea urbo Hiroŝimo”, de HORI Jasuo; “Historia studo pri la japana politiko pri lingvoj”, de MIYAZAWA Naoto; “Persona bilanco pri Germana Demokrata Respubliko”, de Detlev Blanke; “La laborista komponanto de la esperantismo”, de Georgo Lagranĝ’; kaj “Sennacieca Asocio Tutmonda : daŭripova renkontiĝejo por malsamideaj aktivuloj el la laborista Esperanto-movado”, de Vinko Markovo.

Militrakonto ankaŭ en naciaj revuoj

Lastatempe aperis pluraj tekstoj de Militrakonto en paperaj revuoj. La bulteno de Itala Esperanto-Federacio (L’Esperanto) publikigis la artikolon De Dachau ĝis Placo Fontano pri Mario Candotto (vidu la foton).
Dume, la bulteno de Hispana Esperanto-Federacio aperigis Ekzile en Meksiko pri la hispanaj rifuĝintoj de la tiea milito. Pasintjare aperis en La Revuo Orienta, la organo de Japana Esperanto-Instituto Sur la ruinoj de Japanio: MIYAMOTO Masao. Se vi emas republikigi iun de niaj tekstoj ne hezitu kontakti nin.

Peterburga Biblioteka Flugfolio – Петербургская Библиотечная Летучка

La Peterburga Biblioteko estas privata projekto de Anatolo Sidorov kiu kolektas kopiojn de verkoj ligitaj al Esperanto aŭ verkitaj de esperantistoj, eldonitaj ekde la 1890-a jaro ĝis nun. Ĝi disponigas multajn rarajn dokumentojn kiel Adresaro de la personoj, kiuj ricevas la Gazeton « Esperantisto » aŭ la « Bibliotekon de la lingvo Esperanto » (1895) aŭ Libro por tendarano, SEJT-18 en Tiĥvin (1976). La ciferecitaj eldonaĵoj (bedaŭrinde sen fontindiko) troviĝas ĉe la iniciatinto, ĉe la Ŝtata Biblioteko de Peterburgo aŭ ĉe aliaj konservejoj. La volumoj (ĉu pdf-ciferecitaj ĉu en versio word-ocr) estas rekte elŝuteblaj de la retejo de Rusia Esperantista-Unio : http://reu.ru/paghoj/pbf.html

Esperanto & Internationalism

La 15-an de decembro 2020, Zamenhofa Tago, la teamo de la Universitato St. Andrews malfermis sian retejon. Ĝi entenas informojn pri la membroj de la esplorprojekto, ilian sciencan agadon kaj publikaĵojn. Ĝi krome proponas blogon kun multaj interesaj eroj el la nekonata esperanto-historio. Estonte ĝi ankaŭ ofertos historian atlason de la esperantistoj.

 

Bildo : el la projekto de la bjalistoka esperanto-societo por la Zamenhofa naskiĝtago (https://espero.bialystok.pl/eo/)

Militpoemoj de Kalocsay

En sia retejo, la tradukisto A. Z. Formann aperigis propran tradukon al la angla kaj deklamadon en ambaŭ lingvoj de du primilitaj poemoj de la fama beletristo Kálmán Kalocsay (1891-1976). Verkita dummilite la poemciklo Tra la ŝtormo aperis en la festlibro Ora Duopo : Jubilea libro pri Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay (Budapeŝto, 1966).

Aŭskultu kaj legu !

“En ĉi murdepoko” (Murder Age)
https://www.youtube.com/watch?v=DGMNLUFL75E&t=7s

“Al kaptita amiko” (To a Friend in a POW Camp)
https://www.youtube.com/watch?v=ty1VYXyJfm4

Bildo

La portreton de Kalocsay fotis János Eifert en 1971 por Hungara Vivo.

Ni piedpremu faŝismon

Ĝis la mezo de aprilo 2021 viziteblas en Barcelono ampleksa ekspozicio pri la Komisarejo pri Propagando de la kataluna registaro dum la hispana milito (1936-1939). Respondecas Ester Boquera, kiu verkis por Militrakonto la tekston prie Propagandi la Respublikon. La ekspozicio enhavas tutan sekcion pri la esperanta agado kadre de tiu komisarejo. Sekve multaj amaskomunikiloj menciis Esperanton en siaj novaĵoj, ofte montrante la faman afiŝon Kion vi faras por eviti tion?, kiu ankaŭ montriĝas en la ekspozicio.

Praktiko de Kosmopolitismo : la ekzemplo de Esperanto (1919-1939)

Prelego de Dr. Malte  König, gastesploristo de la Gerda Henkel Fondumo  ĉe la Freie Universität Berlin, la 18-an de novembro 2020 (16:00-18:00), spektebla rete. La prelego estas parto de la seminario pri nuntempa historio de Prof. Nolte kaj Prof. Janz.
Dr. König estas fakulo pri internaciaj rilatoj en la unua parto de la 20-a jarcento kaj disvolvas aktuale projekton pri “Konflikto inter Mondcivitanoj, Eŭropeistoj kaj Naciistoj  (1919-1939)”.

Forpasis Antonio Marco Botella

La 4-an de novembro 2020 forpasis Antonio Marco Botella en Zaragozo, urbo en kiu li loĝis ekde 1949. Li aĝis 99 jaroj. Plurfoje li aperis en Militrakonto. Ekzemple en teksto pri la ekzilo en Afriko post la hispana milito (1936-1939), kie oni rezencis libron de li verkita pri siaj memoraĵoj tiurilate. Ankaŭ pasintjare, okaze de la okdekjariĝo de la fino de la hispana milito, ni elstarigis intervjuon al li aperintan en hispana ĵurnalo. Ripozu pace.

Polaj Esperantistoj kiel lokaj Internaciistoj (1880-1930)

La 27-an de oktobro je la 14:00 Dr. Bernhard Struck kaj Marcel Koschek (Universitato St. Andrews) prezentos rete prelegon pri “Polaj esperantistoj kiel lokaj internaciistoj. La Esperanto-movado en centra kaj orienta Eŭropo (1880-aj jaroj ĝis 1930)“. La prelego en la germana, kun pollingva traduko, estos spektebla ĉe la zoom kanalo de la germana historia instituto de Varsovio :

Spekteblas prelegoj pri Militrakonto

Pro la kronvirusa pandemio granda parto de nia agado devis esti modifita aŭ prokrastita. Sekve ni adaptiĝis al la nunaj komunikaj metodoj. Interalie ni faris du prelegojn pri Militrakonto, faritaj kadre de la SAT-kongreso (La savenda memoro de la laborista movado, de Javier Alcalde) kaj ene de la Internacia Kongresa Universitato (Esperanto kaj la dua mondmilito, de Pascal Dubourg-Glatigny), kiuj spekteblas rete. Pri tiu dua eblas ankaŭ elŝuti la tekston aperintan en la ĉi-jara IKU-libro.

UEA premias Militrakonton!

En la Solena Fermo de la Virtuala Kongreso de Esperanto (UEA) estis anoncitaj la nomoj de la 14 ricevantoj de la Diplomoj 2020 pri Elstara Agado aŭ pri Elstara Arta Agado. Diplomo estis aljuĝita al Pascal Dubourg Glatigny pro la projekto Militrakonto kies progresoj ŝuldiĝas al intensa kunlaboro de Javier Alcalde, Sophie David, Catherine Gousseff kaj Ulrich Lins sed ankaŭ de ĉiuj kontribuantoj kaj kontribuontoj al nia sliparo, al niaj informperantoj en la tuta mondo kaj al nia kreskanta legantaro. Al ĉiuj koran dankon! 

UN 75-jara ĉe Virtuala Kongreso

La UK kiu devintus okazi en Montrealo kaj transiris al reta formulo estas parte dediĉita al la 75-jariĝo de UN. En tiu kadro pluraj eventoj rilatas al la temoj pritraktitaj de Militrakonto. Interalie ĵaŭde la 6-an de aŭgusto (12:00 UTC) okazos Memortago pri Hiroŝimo-Nagasako (kun kontribuoj de Mireille Grosjean kaj OSIOKA Taeko). Krome kadre de la kongresa universitato, Pascal Dubourg Glatigny prelegos lundon la 3-an de aŭgusto (15:00 UTC) pri Esperanto kaj la Dua Mondmilito: postmemora aliro al transnaciaj rakontoj. Informoj kaj aliĝoj : https://vk.mondafest.net/

La Pirato komplete ciferigita

Danke al la kunlaboro inter Roland Rotsaert, James Rezende Piton kaj la teamo de Bitarkivo.org, la altkvalita monata revuo La Pirato (1933-1935) estas nun komplete ciferigita je ĉies dispono.

El historia vidpunkto ĝi inkluzivas interesajn (satirajn) tekstojn, kiel tiun ĉi kanton de la Ligo de Nacioj, aperintan en la kajero de Oktobro 1935.

Tiu rezulto estis atingita dank’al kunmetado de pluraj nekompletaj kolektoj (persona kolekto Rezende Piton kaj Fondaĵo Cesar Vanbiervliet en Kortrijk). Metaserĉilo por la esperanto-gazetaro fariĝas ĉiutage pli necesa! Ĝi ebligus fine konsulti kompletajn kolektojn hodiaŭ fizike disigitaj en la mondo.

Legu la tutan kolekton ĉe: https://bitarkivo.org/gazetoj/pirato_la