Archives de catégorie : Novaĵoj

Lingvaj Praktikoj en Transnaciaj Kuntekstoj

La anoncita seminario okazos de la 6a ĝis la 8a de septembro 2021 en Berlino.
Ĝi estas la unua el serio de kunvenoj, kiuj pritraktos malsamajn aspektojn de emancipigaj transnaciaj praktikoj ekde la fino de la 19a jarcento en komparo kun la Esperanta paradigmo.
Ĉi tiuj eventoj estas la rezulto de kunlaboro inter la Centro Marc Bloch, EHESS, la Universitato de Bonn kaj la Universitato de St. Andrews.
Danke al la financa subteno de la francgermana universitato, ni financos la partoprenon de master kaj doktoraj studentoj kaj de  junaj esploristoj el kiu ajn universitato.
Pliajn informojn vi trovos ĉe la dediĉita retejo: https://esperparadigma1.sciencescall.org/

Heredaĵo el pol-juda kulturo

La Muzeo pri Historio de Polaj Judoj (Polin) en Varsovio malfermis novan galerion pri la vivo kaj atingoj de 26 elstaraj figuroj. Unu el ili estas Ludwik Zamenhof, iniciatinto de la internacia lingvo Esperanto.
 
Alia estas la verkisto Julian Tuwin, kiu ankaŭ estis esperantisto. Tuwim fuĝis el la nazioj en oktobro 1939 kaj pasigis la militajn jarojn en Rumanio, Parizo, Portugalio kaj Brazilo.
 

Forpasis Eduardo Vivancos

La 30-an de decembro 2020 forpasis Eduardo Vivancos en Toronto, urbo en kiu li loĝis ekde 1954. Li aĝis 100 jaroj. Plurfoje li aperis en Militrakonto. Ekzemple en teksto pri Senŝtatano, kie oni rakontis lian agadon kiel ĉefredaktoron de tiu esperantlingva organo de Junul-Anarkista Internacio. Ankaŭ en 2019, okaze de SAT-kongreso en lia naskiĝurbo, ni prezentis aron da programeroj pri la hispana milito (1936-39), en kiuj oni homaĝis lin diversmaniere. Ripozu pace.

Bildo: https://eo.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Vivancos

Sennacieca Revuo flegas historiajn temojn

Ĵus aperis la volumo Sennacieca Revuo 2020, kiu inkluzivas aron da prihistoriaj artikoloj. Interalie: “Tragedio de anarkia bolŝevisto” memore al la centjariĝo de la Ĉina Komunista Partio en 2021, de LI Danyang kaj LIU Jian, elĉinigita de Chielismo Wang Tianyi; “50-a datreveno de la Hispana Revolucio”, prelego farita de Eduardo Vivancos dum la SAT-kongreso okazinta en Sant Cugat del Valles (Barcelono) en julio 1986; “Albanio : la sola eŭropa lando sen antisemitismo”, de Tomasz Kamusella. tradukita de Bardhyl Adem Selimi; “Atestanto de la armea urbo Hiroŝimo”, de HORI Jasuo; “Historia studo pri la japana politiko pri lingvoj”, de MIYAZAWA Naoto; “Persona bilanco pri Germana Demokrata Respubliko”, de Detlev Blanke; “La laborista komponanto de la esperantismo”, de Georgo Lagranĝ’; kaj “Sennacieca Asocio Tutmonda : daŭripova renkontiĝejo por malsamideaj aktivuloj el la laborista Esperanto-movado”, de Vinko Markovo.

Militrakonto ankaŭ en naciaj revuoj

Lastatempe aperis pluraj tekstoj de Militrakonto en paperaj revuoj. La bulteno de Itala Esperanto-Federacio (L’Esperanto) publikigis la artikolon De Dachau ĝis Placo Fontano pri Mario Candotto (vidu la foton).
Dume, la bulteno de Hispana Esperanto-Federacio aperigis Ekzile en Meksiko pri la hispanaj rifuĝintoj de la tiea milito. Pasintjare aperis en La Revuo Orienta, la organo de Japana Esperanto-Instituto Sur la ruinoj de Japanio: MIYAMOTO Masao. Se vi emas republikigi iun de niaj tekstoj ne hezitu kontakti nin.

Peterburga Biblioteka Flugfolio – Петербургская Библиотечная Летучка

La Peterburga Biblioteko estas privata projekto de Anatolo Sidorov kiu kolektas kopiojn de verkoj ligitaj al Esperanto aŭ verkitaj de esperantistoj, eldonitaj ekde la 1890-a jaro ĝis nun. Ĝi disponigas multajn rarajn dokumentojn kiel Adresaro de la personoj, kiuj ricevas la Gazeton « Esperantisto » aŭ la « Bibliotekon de la lingvo Esperanto » (1895) aŭ Libro por tendarano, SEJT-18 en Tiĥvin (1976). La ciferecitaj eldonaĵoj (bedaŭrinde sen fontindiko) troviĝas ĉe la iniciatinto, ĉe la Ŝtata Biblioteko de Peterburgo aŭ ĉe aliaj konservejoj. La volumoj (ĉu pdf-ciferecitaj ĉu en versio word-ocr) estas rekte elŝuteblaj de la retejo de Rusia Esperantista-Unio : http://reu.ru/paghoj/pbf.html

Esperanto & Internationalism

La 15-an de decembro 2020, Zamenhofa Tago, la teamo de la Universitato St. Andrews malfermis sian retejon. Ĝi entenas informojn pri la membroj de la esplorprojekto, ilian sciencan agadon kaj publikaĵojn. Ĝi krome proponas blogon kun multaj interesaj eroj el la nekonata esperanto-historio. Estonte ĝi ankaŭ ofertos historian atlason de la esperantistoj.

 

Bildo : el la projekto de la bjalistoka esperanto-societo por la Zamenhofa naskiĝtago (https://espero.bialystok.pl/eo/)

Militpoemoj de Kalocsay

En sia retejo, la tradukisto A. Z. Formann aperigis propran tradukon al la angla kaj deklamadon en ambaŭ lingvoj de du primilitaj poemoj de la fama beletristo Kálmán Kalocsay (1891-1976). Verkita dummilite la poemciklo Tra la ŝtormo aperis en la festlibro Ora Duopo : Jubilea libro pri Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay (Budapeŝto, 1966).

Aŭskultu kaj legu !

“En ĉi murdepoko” (Murder Age)
https://www.youtube.com/watch?v=DGMNLUFL75E&t=7s

“Al kaptita amiko” (To a Friend in a POW Camp)
https://www.youtube.com/watch?v=ty1VYXyJfm4

Bildo

La portreton de Kalocsay fotis János Eifert en 1971 por Hungara Vivo.

Ni piedpremu faŝismon

Ĝis la mezo de aprilo 2021 viziteblas en Barcelono ampleksa ekspozicio pri la Komisarejo pri Propagando de la kataluna registaro dum la hispana milito (1936-1939). Respondecas Ester Boquera, kiu verkis por Militrakonto la tekston prie Propagandi la Respublikon. La ekspozicio enhavas tutan sekcion pri la esperanta agado kadre de tiu komisarejo. Sekve multaj amaskomunikiloj menciis Esperanton en siaj novaĵoj, ofte montrante la faman afiŝon Kion vi faras por eviti tion?, kiu ankaŭ montriĝas en la ekspozicio.