Archives de catégorie : Novaĵoj

La momento de vero

Ĵus aperis en esperanto la traduko de la fascina romano de la rusa verkisto Vladimir Bogomolov (1924-2003). Momento de vero (pli ofte konata laŭ la titolo Aŭguste 1944) aperis en 1974 post komplika intertraktado kun la cenzuro. De tiam la verko aperis en dekoj da lingvoj kaj fariĝis klasikaĵo de la spionaj dummilitaj romanoj. Interalie la romano popularigis la dumanan pafmetodon nomitan « Pendulum Tamancev », supozeble inventita de СМЕРШ, kontraŭspiona servo de soveta armeo. La romano miksas historiajn dokumentojn, kolektitaj de Bogomolov dum militservo kaj atentokaptan aventuron en Belaruso, tuj post la liberigo de la teritorio.

La romano estis tradukita de Jurij Finkel kaj eldonita de MAS.

Ĝi estas mendebla ĉe la libroservo de UEA :

https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9772

Foto el la filmo Aŭguste 1944 de Mikael Ptaŝuk (2001).

Forpasis du katalunaj veteraninoj

Anna Rosselló (1923-2020) kaj Elena Graells, konata kiel Marisol, (1932-2020) forpasis lastatempe en Katalunio. Anna-n ni pritraktis en Virinoj en milito. Marisol ne aperis ĝis nun en Militrakonto, sed devintus esti menciita kiel kunulino de Germinal Gracia, kun kiu ŝi havis du filinojn en Venezuelo.

Iom pli pri Anna Rosselló kaj ŝia edzo Josep Travesset, ankaŭ esperantisto (katalune): https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/identitats/josep-travesset-i-anna-rosello/video/2699830/

Iom pli pri Marisol Graells kaj ŝia familio (hispane): http://www.exiliorepublicano.org/maya_gracia.html

Bildo
Marisol Graells en 2019

Konvinkiga kartografio

La kolekto « Persuasive maps » (konvinkiga kartografio), konservata ĉe Cornell Universitata Biblioteko (Usono) entenas centojn da mapoj kiuj reprezentas la mondon ne kiel ĝi estas sed kiel ĝi devus esti laŭ la aŭtoro : https://persuasivemaps.library.cornell.edu/ .

Almenaŭ tri mapoj estas specife interesaj por la historio de Esperanto :

Holokaŭsta Memortago 2020

Humphrey Tonkin, reprezentanto de Universala Esperanto-Asocio ĉe Unuiĝintaj Nacioj, sendas mesaĝon okaze de la Holokaŭsta Memortago 2020. Li funebras pri la ĵus forpasinta Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, nepo de L.L. Zamenhof. Nome de UEA, li esprimas la deziron ke « En tiu ĉi Tago, ni memoru la pasintecon kun instruo por la estonteco, ke neniam plu homoj estu persekutataj pro sia religia, genta aŭ kultura aparteno, kaj la homaro atente respektu la homajn rajtojn je libereco, interalie de kredo kaj lingvo. »

Elŝutu la tekston de la deklaro.

Militrakonto prelegas en Parizo

Merkredon la 5-an de februaro 2020, Xavier Alcalde prelegos pri « Esperanto kaj migrado » kadre de la seminario pri « Lingvoj kaj migrado », Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, 14:00-16:00.
Vendredon la 7-an de februaro, Sébastien Moret prelegos pri « la internacieco de helplingvoj » kaj Pascal Dubourg Glatigny prezentos la esplorprojekton Militrakonto kadre de la seminario pri kulturaj transigoj, Ecole normale supérieure, 46 rue d’Ulm, salle de conférences, 9:30-12:30.
La seminarioj (en la franca kaj angla lingvoj) estas malfermaj al interesataj esplorantoj.