Tous les articles par Militrakonto

UEA premias Militrakonton!

En la Solena Fermo de la Virtuala Kongreso de Esperanto (UEA) estis anoncitaj la nomoj de la 14 ricevantoj de la Diplomoj 2020 pri Elstara Agado aŭ pri Elstara Arta Agado. Diplomo estis aljuĝita al Pascal Dubourg Glatigny pro la projekto Militrakonto kies progresoj ŝuldiĝas al intensa kunlaboro de Javier Alcalde, Sophie David, Catherine Gousseff kaj Ulrich Lins sed ankaŭ de ĉiuj kontribuantoj kaj kontribuontoj al nia sliparo, al niaj informperantoj en la tuta mondo kaj al nia kreskanta legantaro. Al ĉiuj koran dankon! 

UN 75-jara ĉe Virtuala Kongreso

La UK kiu devintus okazi en Montrealo kaj transiris al reta formulo estas parte dediĉita al la 75-jariĝo de UN. En tiu kadro pluraj eventoj rilatas al la temoj pritraktitaj de Militrakonto. Interalie ĵaŭde la 6-an de aŭgusto (12:00 UTC) okazos Memortago pri Hiroŝimo-Nagasako (kun kontribuoj de Mireille Grosjean kaj OSIOKA Taeko). Krome kadre de la kongresa universitato, Pascal Dubourg Glatigny prelegos lundon la 3-an de aŭgusto (15:00 UTC) pri Esperanto kaj la Dua Mondmilito: postmemora aliro al transnaciaj rakontoj. Informoj kaj aliĝoj : https://vk.mondafest.net/

La Pirato komplete ciferigita

Danke al la kunlaboro inter Roland Rotsaert, James Rezende Piton kaj la teamo de Bitarkivo.org, la altkvalita monata revuo La Pirato (1933-1935) estas nun komplete ciferigita je ĉies dispono.

El historia vidpunkto ĝi inkluzivas interesajn (satirajn) tekstojn, kiel tiun ĉi kanton de la Ligo de Nacioj, aperintan en la kajero de Oktobro 1935.

Tiu rezulto estis atingita dank’al kunmetado de pluraj nekompletaj kolektoj (persona kolekto Rezende Piton kaj Fondaĵo Cesar Vanbiervliet en Kortrijk). Metaserĉilo por la esperanto-gazetaro fariĝas ĉiutage pli necesa! Ĝi ebligus fine konsulti kompletajn kolektojn hodiaŭ fizike disigitaj en la mondo.

Legu la tutan kolekton ĉe: https://bitarkivo.org/gazetoj/pirato_la

 

La lastaj jaroj de Lidja Zamenhof en la korea

La teatra dramo Ni vivos! pri la lastaj tagoj de Lidja Zamehof, filino de la kreinto de Esperanto kaj kiu pereis en Treblinka en 1942, ĵus aperis en la korea lingvo, tradukita de Lee Jungkee. La aŭtoro de la libro estas la bulgara esperantlingva verkisto Julian Modest, pseŭdonimo de Georgi Miĥalkov. Ĝi publikiĝis unuafoje en 1983 en Budapeŝto.

KUL cifereca kolekto

La biblioteko de la Katolika Universitato de Lublino (KUL) ricevis specialan financadon de la Pola Ministero por Scienco kaj Supera edukado por la ciferecigo de sia kolekto de esperanto-dokumentoj. La kolekto estas unu el la plej ampleksaj en Pollando kaj entenas 5000 librojn kaj 736 titolojn de revuoj el la tuta mondo. La kolekto estas traserĉebla kaj alirebla che tiu retpaĝo:

https://dlibra.kul.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=182

Kodnomo Edward Godwin

Virinisto, anarkiisto, esperantisto. Maria Paulina (Marja) Orsetti (1880–1957) estas plia eksterordinara sed forgesita figuro de la esperantistaro. Motoro de la pola kooperativista movado antaŭmilite ŝi daŭrigis dum la nazia okupacio sian agadon kadre de la reto Społem, porlaboristaj vendejoj posedataj kaj mastrumataj de laboristoj mem, kies respondeculo por virinaj aferoj ŝi iĝis en 1941. Continuer la lecture de Kodnomo Edward Godwin

La momento de vero

Ĵus aperis en esperanto la traduko de la fascina romano de la rusa verkisto Vladimir Bogomolov (1924-2003). Momento de vero (pli ofte konata laŭ la titolo Aŭguste 1944) aperis en 1974 post komplika intertraktado kun la cenzuro. De tiam la verko aperis en dekoj da lingvoj kaj fariĝis klasikaĵo de la spionaj dummilitaj romanoj. Interalie la romano popularigis la dumanan pafmetodon nomitan « Pendulum Tamancev », supozeble inventita de СМЕРШ, kontraŭspiona servo de soveta armeo. La romano miksas historiajn dokumentojn, kolektitaj de Bogomolov dum militservo kaj atentokaptan aventuron en Belaruso, tuj post la liberigo de la teritorio.

La romano estis tradukita de Jurij Finkel kaj eldonita de MAS.

Ĝi estas mendebla ĉe la libroservo de UEA :

https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9772

Foto el la filmo Aŭguste 1944 de Mikael Ptaŝuk (2001).